top of page

Tips tegen zwarte ratten

Hier vindt u informatie om de kans op de zwarte rat te verminderen en om de sporen van de zwarte rat te vinden.

Uitwerpselen

De uitwerpselen van de zwarte rat zijn donker, spoelvormig met spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 mm dik.

Let op de gezondheidsrisico's, van de zwarte rat is bekend dat ze bepaalde ziektes bij zich dragen!

Sporen van buiksmeer

De zwarte rat laat sporen achter die uit urine en lichaamsvetten bestaan. Dit is te vinden langs wanden en doorvoer openingen, bijvoorbeeld van kabels en buizen.

Let op de gezondheidsrisico's, van de zwarte rat is bekend dat ze bepaalde ziektes bij zich dragen!

Sporen van buiksmeer op spouwmuur

Bij een spouwmuur kunnen ook sporen zitten. Let op het buiksmeer waar de ratten inlopen.

 

Let op de gezondheidsrisico's, van de zwarte rat is bekend dat ze bepaalde ziektes bij zich dragen!

Ontbreken van stof

Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl er in de omgeving wel stof en spinnenwebben aanwezig zijn.

Knaagsporen

Knaagsporen aan ondermeer vruchten van fruitbomen en struiken, verpakkingsmateriaal, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen.

Please reload

Volg deze adviezen op om de kans op zwarte rat te verminderen.

Het is van belang dat u alert bent op de volgende zaken om ratten buitenshuis te houden:

Kooien & hokken

Probeer hokken en kooien, bijvoorbeeld volières muis- en ratdicht te maken/houden. Denk daarbij aan gaas met kleine openingen (volière gaas genoemd) en goed gesloten poorten of deuren.

Etensresten op composthoop

Plaats geen etensresten op een composthoop maar gooi het in de groen afval container van de gemeente. Zet alleen tuinafval op een composthoop.

Afgevallen fruit

Fruit dat op de grond ligt moet opgeruimd worden. Appels, peren en de bessen van de fuchsia zijn een favoriet bij de zwarte rat. Bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weghalen. In het najaar ook alert zijn op vraatsporen aan kiwi, druiven, passievruchten en noten.

Voer voor huisdieren

Voer voor huisdieren en vee goed afsluiten.

Gemorst voedsel meteen opruimen en 's avonds

het voedsel wegzetten.

Voeren van vogels

Vogels alleen bijvoeren bij vorst. Gemorst voedsel kan ook een bron worden.

Begroeiing

Probeer begroeiing tegen bebouwing te vermijden. Denk daarbij aan klimoplanten tegen de muur, maar ook andere soorten beplanting die hoog kunnen groeien. Zwarte ratten zijn goed in klimmen en kunnen daardoor op het dak komen.

Ventilatieopeningen

Probeer ventilatieopeningen en andere openingen in gevels, deuren of daken dicht te maken. Denk daar bij aan fijn gaas of een rooster afsluiting.

Opslag van spullen buiten

Ruim buiten alles goed op zodat er geen nestplaats mogelijk is. Denk daarbij aan het opstapelen van openhaardhout, het opbergen van spullen en het opruimen van afval.

Please reload

De aanwezigheid van zwarte ratten is te herkennen aan de volgende sporen:

bottom of page