top of page

Disclaimer

Disclaimer voor www.zwarterat.eu

 

Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.zwarterat.eu publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op www.zwarterat.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg spant zich in om de inhoud van www.zwarterat.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op www.zwarterat.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg.

 

In het bijzonder is allen verstrekte informatie op www.zwarterat.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op www.zwarterat.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg en haar licentiegevers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Projectgroep Zwarte Rat Noord & Midden-Limburg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.zwarterat.eu op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

De website is gemaakt door Fedor van der Lee

bottom of page