top of page
Resultaat

Resultaten met alternatieve vangmethoden

Met  ondersteuning van de provincie Limburg zijn de mogelijkheden onderzocht hoe het gebruik van biociden in de bestrijding van de zwarte rat verminderd kan worden. Doelstelling minder belasting van het milieu en  het voorkomen van ongewenst schade voor andere levende wezens.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 6 bedrijven (varkens, runderen, paarden) en bij 1 burger . Op 2 bedrijven is de proef nog niet afgerond. En bij 1 burger is een nieuw onderzoek opgestart.

Op alle bedrijven is, met instemming van de bedrijfsleiding, bestrijding opgestart ZONDER chemische middelen. Ook bij de eerste burger is gestart zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Echter is hier besloten om na korte tijd toch gebruik te gaan maken van chemische middelen.
 

Ontwikkelen en uittesten van innovatieve bestrijdingsmethoden en middelen:

  • Ontwikkeling van nieuwe vangkooien in eigen beheer (gezinskooi)

  • Testen van bestaande (nieuwe) vangkooien (E2000)

  • Registratie van vangsten in vangkooien d.m.v. sensoren en zenders

  • Doorontwikkeling van bestaande klemmen en hun behuizing

  • Bestrijding d.m.v. CO2 vergassing


Er zijn geen proeven gedaan bij pluimveebedrijven. Zowel het gebruik van rodenticiden, als het gebruik van alternatieve bestrijdingsmethoden is bijna niet mogelijk op een lopend bedrijf. Er zijn mogelijkheden als de stallen leegkomen. Echter zal daarmee rekening gehouden dienen te worden bij het opzetten van een nieuwe bezetting. Meestal is  er geen of onvoldoende tijd om een bestrijding tussen 2 bezettingen adequaat uit te voeren.

Bij burgers is een test uitgevoerd met registratie van vangsten via zenders en sensoren. Op deze wijze kan een heel gebied gemonitord worden terwijl er veel minder reisactiviteit nodig is. Het gebruik op bedrijven was geen succes. De sensoren ondervinden teveel last van vervuiling om adequaat te functioneren . Er vinden gesprekken plaats om een proef op te gaan zetten om  dit probleem op te lossen.

 

De test met de bestaande vangkooi E2000 heeft weinig succes gehad. Zelfs na 3-4 weken waren er pas enkele verdwaalde ratten gevangen.


Bij grotere besmettingen op varkensbedrijven zijn de gebruikte alternatieve bestrijdingsmethoden onvoldoende. Hoewel de ontwikkelde vangkooien goede resultaten laten zien, zullen rodenticiden noodzakelijk blijven om de plaag enigszins beheersbaar te krijgen. Mogelijk is een goed resultaat te behalen in leeggekomen bedrijven.
Bestrijding met CO2- is mogelijk als de hokken volledig dichtgemaakt kunnen worden en de ratten in de putten leven. Het is echter een duur alternatief. Mogelijk dat een ander gas goedkoper is. Daarvoor is waarschijnlijk  een vrijstelling nodig.


Op rundveebedrijven en bij burgers is de methode met de nieuw ontwikkelde vangkooi  en aangepaste klem een goed alternatief om de besmetting beheersbaar te krijgen en te houden. Echter accepteert een burger niet dat hij nog wekenlang last van het diertje heeft. Hij is ook niet blij met kadavers. Gebruik van rodenticiden blijft bij burgers noodzakelijk, maar kan drastisch verminderen door goede voorlichting en de inzet van de alternatieve methoden.

Bij paardenbedrijven is het resultaat onvoldoende controleerbaar omdat de paarden op wei gaan. Voor verdere informatie zie de rapportages van de proefbedrijven.

Please reload

Nieuws Projectgroep Zwarte Rat

bottom of page